Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
Brazilian Jiu Jitsu
Brazilian Jiu Jitsu @ Derby City MMA
Dec 1 @ 11:00 am – 11:59 am
Brazilian Jiu Jitsu
Boxing
Boxing @ Derby City MMA
Dec 1 @ 12:00 pm – 12:59 pm
Boxing
Boxing
Boxing @ Derby City MMA
Dec 1 @ 5:00 pm – 5:59 pm
Boxing
Kids Brazilian Jiu Jitsu Ages 5-8
Kids Brazilian Jiu Jitsu Ages 5-8 @ Derby City MMA
Dec 1 @ 5:00 pm – 5:59 pm
Kids age 5-8 Brazilian Jiu Jitsu
Boxing Basics
Boxing Basics @ Derby City MMA
Dec 1 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Boxing Fundamentals
Brazilian Jiu Jitsu GI Basics
Brazilian Jiu Jitsu GI Basics @ Derby City MMA
Dec 1 @ 6:00 pm – 6:59 pm
BJJ GI basics class.
Kids Brazilian Jiu Jitsu All Ages
Kids Brazilian Jiu Jitsu All Ages @ Derby City MMA
Dec 1 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Kids age 6-12 Brazilian Jiu Jitsu Class.
Women Only Fitness Bootcamp
Women Only Fitness Bootcamp @ Derby City MMA
Dec 1 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Our popular Fitness Bootcamp designed exclusively for women.
Advanced Brazilian Jiu Jitsu
Advanced Brazilian Jiu Jitsu
Dec 1 @ 7:00 pm – 7:59 pm
Boxing Bag Class
Boxing Bag Class @ Derby City MMA
Dec 1 @ 7:00 pm – 7:59 pm
Boxing Bag Class.  A great workout and a foundation for all boxing skills.
2
Brazilian Jiu Jitsu
Brazilian Jiu Jitsu @ Derby City MMA
Dec 2 @ 11:00 am – 11:59 am
Brazilian Jiu Jitsu
Boxing
Boxing @ Derby City MMA
Dec 2 @ 12:00 pm – 12:59 pm
Boxing
Boxing
Boxing @ Derby City MMA
Dec 2 @ 5:00 pm – 5:59 pm
Boxing
Kids Brazilian Jiu Jitsu Ages 5-8
Kids Brazilian Jiu Jitsu Ages 5-8 @ Derby City MMA
Dec 2 @ 5:00 pm – 5:59 pm
Kids age 5-8 Brazilian Jiu Jitsu
Boxing Basics
Boxing Basics @ Derby City MMA
Dec 2 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Boxing Fundamentals
Brazilian Jiu Jitsu GI Basics
Brazilian Jiu Jitsu GI Basics @ Derby City MMA
Dec 2 @ 6:00 pm – 6:59 pm
BJJ GI basics class.
Kids Brazilian Jiu Jitsu All Ages
Kids Brazilian Jiu Jitsu All Ages @ Derby City MMA
Dec 2 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Kids age 6-12 Brazilian Jiu Jitsu Class.
Women Only Fitness Bootcamp
Women Only Fitness Bootcamp @ Derby City MMA
Dec 2 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Our popular Fitness Bootcamp designed exclusively for women.
Advanced Brazilian Jiu Jitsu
Advanced Brazilian Jiu Jitsu
Dec 2 @ 7:00 pm – 7:59 pm
Boxing Bag Class
Boxing Bag Class @ Derby City MMA
Dec 2 @ 7:00 pm – 7:59 pm
Boxing Bag Class.  A great workout and a foundation for all boxing skills.
3
Brazilian Jiu Jitsu
Brazilian Jiu Jitsu @ Derby City MMA
Dec 3 @ 11:00 am – 11:59 am
Brazilian Jiu Jitsu
Boxing
Boxing @ Derby City MMA
Dec 3 @ 12:00 pm – 12:59 pm
Boxing
Boxing
Boxing @ Derby City MMA
Dec 3 @ 5:00 pm – 5:59 pm
Boxing
Kids Brazilian Jiu Jitsu Ages 5-8
Kids Brazilian Jiu Jitsu Ages 5-8 @ Derby City MMA
Dec 3 @ 5:00 pm – 5:59 pm
Kids age 5-8 Brazilian Jiu Jitsu
Boxing Basics
Boxing Basics @ Derby City MMA
Dec 3 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Boxing Fundamentals
Brazilian Jiu Jitsu No-GI Basics
Brazilian Jiu Jitsu No-GI Basics @ Derby City MMA
Dec 3 @ 6:00 pm – 6:59 pm
BJJ GI basics class.
Kids Brazilian Jiu Jitsu All Ages
Kids Brazilian Jiu Jitsu All Ages @ Derby City MMA
Dec 3 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Kids age 6-12 Brazilian Jiu Jitsu Class.
Women Only Fitness Bootcamp
Women Only Fitness Bootcamp @ Derby City MMA
Dec 3 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Our popular Fitness Bootcamp designed exclusively for women.
Advanced Brazilian Jiu Jitsu
Advanced Brazilian Jiu Jitsu
Dec 3 @ 7:00 pm – 7:59 pm
Boxing Bag Class
Boxing Bag Class @ Derby City MMA
Dec 3 @ 7:00 pm – 7:59 pm
Boxing Bag Class.  A great workout and a foundation for all boxing skills.
Brazilian Jiu Jitsu No-GI
Brazilian Jiu Jitsu No-GI @ Derby City MMA
Dec 3 @ 7:00 pm – 7:59 pm
Brazilian Jiu Jitsu No-GI.
4
Brazilian Jiu Jitsu
Brazilian Jiu Jitsu @ Derby City MMA
Dec 4 @ 11:00 am – 11:59 am
Brazilian Jiu Jitsu
Boxing
Boxing @ Derby City MMA
Dec 4 @ 12:00 pm – 12:59 pm
Boxing
Boxing
Boxing @ Derby City MMA
Dec 4 @ 5:00 pm – 5:59 pm
Boxing
Kids Brazilian Jiu Jitsu Ages 5-8
Kids Brazilian Jiu Jitsu Ages 5-8 @ Derby City MMA
Dec 4 @ 5:00 pm – 5:59 pm
Kids age 5-8 Brazilian Jiu Jitsu
Boxing Basics
Boxing Basics @ Derby City MMA
Dec 4 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Boxing Fundamentals
Brazilian Jiu Jitsu GI Basics
Brazilian Jiu Jitsu GI Basics @ Derby City MMA
Dec 4 @ 6:00 pm – 6:59 pm
BJJ GI basics class.
Kids Brazilian Jiu Jitsu All Ages
Kids Brazilian Jiu Jitsu All Ages @ Derby City MMA
Dec 4 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Kids age 6-12 Brazilian Jiu Jitsu Class.
Women Only Fitness Bootcamp
Women Only Fitness Bootcamp @ Derby City MMA
Dec 4 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Our popular Fitness Bootcamp designed exclusively for women.
Advanced Brazilian Jiu Jitsu
Advanced Brazilian Jiu Jitsu
Dec 4 @ 7:00 pm – 7:59 pm
Boxing Bag Class
Boxing Bag Class @ Derby City MMA
Dec 4 @ 7:00 pm – 7:59 pm
Boxing Bag Class.  A great workout and a foundation for all boxing skills.
Brazilian Jiu Jitsu Tournament Training
Brazilian Jiu Jitsu Tournament T... @ Derby City MMA
Dec 4 @ 7:00 pm – 8:29 pm
Tournament for Brazilian Jiu Jitsu
5
Brazilian Jiu Jitsu
Brazilian Jiu Jitsu @ Derby City MMA
Dec 5 @ 11:00 am – 11:59 am
Brazilian Jiu Jitsu
Boxing
Boxing @ Derby City MMA
Dec 5 @ 12:00 pm – 12:59 pm
Boxing
Boxing
Boxing @ Derby City MMA
Dec 5 @ 5:00 pm – 5:59 pm
Boxing
Boxing Basics
Boxing Basics @ Derby City MMA
Dec 5 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Boxing Fundamentals
Brazilian Jiu Jitsu No-GI Basics
Brazilian Jiu Jitsu No-GI Basics @ Derby City MMA
Dec 5 @ 6:00 pm – 6:59 pm
BJJ GI basics class.
Women Only Fitness Bootcamp
Women Only Fitness Bootcamp @ Derby City MMA
Dec 5 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Our popular Fitness Bootcamp designed exclusively for women.
6
Brazilian Jiu Jitsu GI
Brazilian Jiu Jitsu GI @ Derby City MMA
Dec 6 @ 12:00 pm – 12:59 pm
Brazilian Jiu Jitsu GI
7
8
Brazilian Jiu Jitsu
Brazilian Jiu Jitsu @ Derby City MMA
Dec 8 @ 11:00 am – 11:59 am
Brazilian Jiu Jitsu
Boxing
Boxing @ Derby City MMA
Dec 8 @ 12:00 pm – 12:59 pm
Boxing
Boxing
Boxing @ Derby City MMA
Dec 8 @ 5:00 pm – 5:59 pm
Boxing
Kids Brazilian Jiu Jitsu Ages 5-8
Kids Brazilian Jiu Jitsu Ages 5-8 @ Derby City MMA
Dec 8 @ 5:00 pm – 5:59 pm
Kids age 5-8 Brazilian Jiu Jitsu
Boxing Basics
Boxing Basics @ Derby City MMA
Dec 8 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Boxing Fundamentals
Brazilian Jiu Jitsu GI Basics
Brazilian Jiu Jitsu GI Basics @ Derby City MMA
Dec 8 @ 6:00 pm – 6:59 pm
BJJ GI basics class.
Kids Brazilian Jiu Jitsu All Ages
Kids Brazilian Jiu Jitsu All Ages @ Derby City MMA
Dec 8 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Kids age 6-12 Brazilian Jiu Jitsu Class.
Women Only Fitness Bootcamp
Women Only Fitness Bootcamp @ Derby City MMA
Dec 8 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Our popular Fitness Bootcamp designed exclusively for women.
Advanced Brazilian Jiu Jitsu
Advanced Brazilian Jiu Jitsu
Dec 8 @ 7:00 pm – 7:59 pm
Boxing Bag Class
Boxing Bag Class @ Derby City MMA
Dec 8 @ 7:00 pm – 7:59 pm
Boxing Bag Class.  A great workout and a foundation for all boxing skills.
9
Brazilian Jiu Jitsu
Brazilian Jiu Jitsu @ Derby City MMA
Dec 9 @ 11:00 am – 11:59 am
Brazilian Jiu Jitsu
Boxing
Boxing @ Derby City MMA
Dec 9 @ 12:00 pm – 12:59 pm
Boxing
Boxing
Boxing @ Derby City MMA
Dec 9 @ 5:00 pm – 5:59 pm
Boxing
Kids Brazilian Jiu Jitsu Ages 5-8
Kids Brazilian Jiu Jitsu Ages 5-8 @ Derby City MMA
Dec 9 @ 5:00 pm – 5:59 pm
Kids age 5-8 Brazilian Jiu Jitsu
Boxing Basics
Boxing Basics @ Derby City MMA
Dec 9 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Boxing Fundamentals
Brazilian Jiu Jitsu GI Basics
Brazilian Jiu Jitsu GI Basics @ Derby City MMA
Dec 9 @ 6:00 pm – 6:59 pm
BJJ GI basics class.
Kids Brazilian Jiu Jitsu All Ages
Kids Brazilian Jiu Jitsu All Ages @ Derby City MMA
Dec 9 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Kids age 6-12 Brazilian Jiu Jitsu Class.
Women Only Fitness Bootcamp
Women Only Fitness Bootcamp @ Derby City MMA
Dec 9 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Our popular Fitness Bootcamp designed exclusively for women.
Advanced Brazilian Jiu Jitsu
Advanced Brazilian Jiu Jitsu
Dec 9 @ 7:00 pm – 7:59 pm
Boxing Bag Class
Boxing Bag Class @ Derby City MMA
Dec 9 @ 7:00 pm – 7:59 pm
Boxing Bag Class.  A great workout and a foundation for all boxing skills.
10
Brazilian Jiu Jitsu
Brazilian Jiu Jitsu @ Derby City MMA
Dec 10 @ 11:00 am – 11:59 am
Brazilian Jiu Jitsu
Boxing
Boxing @ Derby City MMA
Dec 10 @ 12:00 pm – 12:59 pm
Boxing
Boxing
Boxing @ Derby City MMA
Dec 10 @ 5:00 pm – 5:59 pm
Boxing
Kids Brazilian Jiu Jitsu Ages 5-8
Kids Brazilian Jiu Jitsu Ages 5-8 @ Derby City MMA
Dec 10 @ 5:00 pm – 5:59 pm
Kids age 5-8 Brazilian Jiu Jitsu
Boxing Basics
Boxing Basics @ Derby City MMA
Dec 10 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Boxing Fundamentals
Brazilian Jiu Jitsu No-GI Basics
Brazilian Jiu Jitsu No-GI Basics @ Derby City MMA
Dec 10 @ 6:00 pm – 6:59 pm
BJJ GI basics class.
Kids Brazilian Jiu Jitsu All Ages
Kids Brazilian Jiu Jitsu All Ages @ Derby City MMA
Dec 10 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Kids age 6-12 Brazilian Jiu Jitsu Class.
Women Only Fitness Bootcamp
Women Only Fitness Bootcamp @ Derby City MMA
Dec 10 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Our popular Fitness Bootcamp designed exclusively for women.
Advanced Brazilian Jiu Jitsu
Advanced Brazilian Jiu Jitsu
Dec 10 @ 7:00 pm – 7:59 pm
Boxing Bag Class
Boxing Bag Class @ Derby City MMA
Dec 10 @ 7:00 pm – 7:59 pm
Boxing Bag Class.  A great workout and a foundation for all boxing skills.
Brazilian Jiu Jitsu No-GI
Brazilian Jiu Jitsu No-GI @ Derby City MMA
Dec 10 @ 7:00 pm – 7:59 pm
Brazilian Jiu Jitsu No-GI.
11
Brazilian Jiu Jitsu
Brazilian Jiu Jitsu @ Derby City MMA
Dec 11 @ 11:00 am – 11:59 am
Brazilian Jiu Jitsu
Boxing
Boxing @ Derby City MMA
Dec 11 @ 12:00 pm – 12:59 pm
Boxing
Boxing
Boxing @ Derby City MMA
Dec 11 @ 5:00 pm – 5:59 pm
Boxing
Kids Brazilian Jiu Jitsu Ages 5-8
Kids Brazilian Jiu Jitsu Ages 5-8 @ Derby City MMA
Dec 11 @ 5:00 pm – 5:59 pm
Kids age 5-8 Brazilian Jiu Jitsu
Boxing Basics
Boxing Basics @ Derby City MMA
Dec 11 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Boxing Fundamentals
Brazilian Jiu Jitsu GI Basics
Brazilian Jiu Jitsu GI Basics @ Derby City MMA
Dec 11 @ 6:00 pm – 6:59 pm
BJJ GI basics class.
Kids Brazilian Jiu Jitsu All Ages
Kids Brazilian Jiu Jitsu All Ages @ Derby City MMA
Dec 11 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Kids age 6-12 Brazilian Jiu Jitsu Class.
Women Only Fitness Bootcamp
Women Only Fitness Bootcamp @ Derby City MMA
Dec 11 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Our popular Fitness Bootcamp designed exclusively for women.
Advanced Brazilian Jiu Jitsu
Advanced Brazilian Jiu Jitsu
Dec 11 @ 7:00 pm – 7:59 pm
Boxing Bag Class
Boxing Bag Class @ Derby City MMA
Dec 11 @ 7:00 pm – 7:59 pm
Boxing Bag Class.  A great workout and a foundation for all boxing skills.
Brazilian Jiu Jitsu Tournament Training
Brazilian Jiu Jitsu Tournament T... @ Derby City MMA
Dec 11 @ 7:00 pm – 8:29 pm
Tournament for Brazilian Jiu Jitsu
12
Brazilian Jiu Jitsu
Brazilian Jiu Jitsu @ Derby City MMA
Dec 12 @ 11:00 am – 11:59 am
Brazilian Jiu Jitsu
Boxing
Boxing @ Derby City MMA
Dec 12 @ 12:00 pm – 12:59 pm
Boxing
Boxing
Boxing @ Derby City MMA
Dec 12 @ 5:00 pm – 5:59 pm
Boxing
Boxing Basics
Boxing Basics @ Derby City MMA
Dec 12 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Boxing Fundamentals
Brazilian Jiu Jitsu No-GI Basics
Brazilian Jiu Jitsu No-GI Basics @ Derby City MMA
Dec 12 @ 6:00 pm – 6:59 pm
BJJ GI basics class.
Women Only Fitness Bootcamp
Women Only Fitness Bootcamp @ Derby City MMA
Dec 12 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Our popular Fitness Bootcamp designed exclusively for women.
13
Brazilian Jiu Jitsu GI
Brazilian Jiu Jitsu GI @ Derby City MMA
Dec 13 @ 12:00 pm – 12:59 pm
Brazilian Jiu Jitsu GI
14
15
Brazilian Jiu Jitsu
Brazilian Jiu Jitsu @ Derby City MMA
Dec 15 @ 11:00 am – 11:59 am
Brazilian Jiu Jitsu
Boxing
Boxing @ Derby City MMA
Dec 15 @ 12:00 pm – 12:59 pm
Boxing
Boxing
Boxing @ Derby City MMA
Dec 15 @ 5:00 pm – 5:59 pm
Boxing
Kids Brazilian Jiu Jitsu Ages 5-8
Kids Brazilian Jiu Jitsu Ages 5-8 @ Derby City MMA
Dec 15 @ 5:00 pm – 5:59 pm
Kids age 5-8 Brazilian Jiu Jitsu
Boxing Basics
Boxing Basics @ Derby City MMA
Dec 15 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Boxing Fundamentals
Brazilian Jiu Jitsu GI Basics
Brazilian Jiu Jitsu GI Basics @ Derby City MMA
Dec 15 @ 6:00 pm – 6:59 pm
BJJ GI basics class.
Kids Brazilian Jiu Jitsu All Ages
Kids Brazilian Jiu Jitsu All Ages @ Derby City MMA
Dec 15 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Kids age 6-12 Brazilian Jiu Jitsu Class.
Women Only Fitness Bootcamp
Women Only Fitness Bootcamp @ Derby City MMA
Dec 15 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Our popular Fitness Bootcamp designed exclusively for women.
Advanced Brazilian Jiu Jitsu
Advanced Brazilian Jiu Jitsu
Dec 15 @ 7:00 pm – 7:59 pm
Boxing Bag Class
Boxing Bag Class @ Derby City MMA
Dec 15 @ 7:00 pm – 7:59 pm
Boxing Bag Class.  A great workout and a foundation for all boxing skills.
16
Brazilian Jiu Jitsu
Brazilian Jiu Jitsu @ Derby City MMA
Dec 16 @ 11:00 am – 11:59 am
Brazilian Jiu Jitsu
Boxing
Boxing @ Derby City MMA
Dec 16 @ 12:00 pm – 12:59 pm
Boxing
Boxing
Boxing @ Derby City MMA
Dec 16 @ 5:00 pm – 5:59 pm
Boxing
Kids Brazilian Jiu Jitsu Ages 5-8
Kids Brazilian Jiu Jitsu Ages 5-8 @ Derby City MMA
Dec 16 @ 5:00 pm – 5:59 pm
Kids age 5-8 Brazilian Jiu Jitsu
Boxing Basics
Boxing Basics @ Derby City MMA
Dec 16 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Boxing Fundamentals
Brazilian Jiu Jitsu GI Basics
Brazilian Jiu Jitsu GI Basics @ Derby City MMA
Dec 16 @ 6:00 pm – 6:59 pm
BJJ GI basics class.
Kids Brazilian Jiu Jitsu All Ages
Kids Brazilian Jiu Jitsu All Ages @ Derby City MMA
Dec 16 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Kids age 6-12 Brazilian Jiu Jitsu Class.
Women Only Fitness Bootcamp
Women Only Fitness Bootcamp @ Derby City MMA
Dec 16 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Our popular Fitness Bootcamp designed exclusively for women.
Advanced Brazilian Jiu Jitsu
Advanced Brazilian Jiu Jitsu
Dec 16 @ 7:00 pm – 7:59 pm
Boxing Bag Class
Boxing Bag Class @ Derby City MMA
Dec 16 @ 7:00 pm – 7:59 pm
Boxing Bag Class.  A great workout and a foundation for all boxing skills.
17
Brazilian Jiu Jitsu
Brazilian Jiu Jitsu @ Derby City MMA
Dec 17 @ 11:00 am – 11:59 am
Brazilian Jiu Jitsu
Boxing
Boxing @ Derby City MMA
Dec 17 @ 12:00 pm – 12:59 pm
Boxing
Boxing
Boxing @ Derby City MMA
Dec 17 @ 5:00 pm – 5:59 pm
Boxing
Kids Brazilian Jiu Jitsu Ages 5-8
Kids Brazilian Jiu Jitsu Ages 5-8 @ Derby City MMA
Dec 17 @ 5:00 pm – 5:59 pm
Kids age 5-8 Brazilian Jiu Jitsu
Boxing Basics
Boxing Basics @ Derby City MMA
Dec 17 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Boxing Fundamentals
Brazilian Jiu Jitsu No-GI Basics
Brazilian Jiu Jitsu No-GI Basics @ Derby City MMA
Dec 17 @ 6:00 pm – 6:59 pm
BJJ GI basics class.
Kids Brazilian Jiu Jitsu All Ages
Kids Brazilian Jiu Jitsu All Ages @ Derby City MMA
Dec 17 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Kids age 6-12 Brazilian Jiu Jitsu Class.
Women Only Fitness Bootcamp
Women Only Fitness Bootcamp @ Derby City MMA
Dec 17 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Our popular Fitness Bootcamp designed exclusively for women.
Advanced Brazilian Jiu Jitsu
Advanced Brazilian Jiu Jitsu
Dec 17 @ 7:00 pm – 7:59 pm
Boxing Bag Class
Boxing Bag Class @ Derby City MMA
Dec 17 @ 7:00 pm – 7:59 pm
Boxing Bag Class.  A great workout and a foundation for all boxing skills.
Brazilian Jiu Jitsu No-GI
Brazilian Jiu Jitsu No-GI @ Derby City MMA
Dec 17 @ 7:00 pm – 7:59 pm
Brazilian Jiu Jitsu No-GI.
18
Brazilian Jiu Jitsu
Brazilian Jiu Jitsu @ Derby City MMA
Dec 18 @ 11:00 am – 11:59 am
Brazilian Jiu Jitsu
Boxing
Boxing @ Derby City MMA
Dec 18 @ 12:00 pm – 12:59 pm
Boxing
Boxing
Boxing @ Derby City MMA
Dec 18 @ 5:00 pm – 5:59 pm
Boxing
Kids Brazilian Jiu Jitsu Ages 5-8
Kids Brazilian Jiu Jitsu Ages 5-8 @ Derby City MMA
Dec 18 @ 5:00 pm – 5:59 pm
Kids age 5-8 Brazilian Jiu Jitsu
Boxing Basics
Boxing Basics @ Derby City MMA
Dec 18 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Boxing Fundamentals
Brazilian Jiu Jitsu GI Basics
Brazilian Jiu Jitsu GI Basics @ Derby City MMA
Dec 18 @ 6:00 pm – 6:59 pm
BJJ GI basics class.
Kids Brazilian Jiu Jitsu All Ages
Kids Brazilian Jiu Jitsu All Ages @ Derby City MMA
Dec 18 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Kids age 6-12 Brazilian Jiu Jitsu Class.
Women Only Fitness Bootcamp
Women Only Fitness Bootcamp @ Derby City MMA
Dec 18 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Our popular Fitness Bootcamp designed exclusively for women.
Advanced Brazilian Jiu Jitsu
Advanced Brazilian Jiu Jitsu
Dec 18 @ 7:00 pm – 7:59 pm
Boxing Bag Class
Boxing Bag Class @ Derby City MMA
Dec 18 @ 7:00 pm – 7:59 pm
Boxing Bag Class.  A great workout and a foundation for all boxing skills.
Brazilian Jiu Jitsu Tournament Training
Brazilian Jiu Jitsu Tournament T... @ Derby City MMA
Dec 18 @ 7:00 pm – 8:29 pm
Tournament for Brazilian Jiu Jitsu
19
Brazilian Jiu Jitsu
Brazilian Jiu Jitsu @ Derby City MMA
Dec 19 @ 11:00 am – 11:59 am
Brazilian Jiu Jitsu
Boxing
Boxing @ Derby City MMA
Dec 19 @ 12:00 pm – 12:59 pm
Boxing
Boxing
Boxing @ Derby City MMA
Dec 19 @ 5:00 pm – 5:59 pm
Boxing
Boxing Basics
Boxing Basics @ Derby City MMA
Dec 19 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Boxing Fundamentals
Brazilian Jiu Jitsu No-GI Basics
Brazilian Jiu Jitsu No-GI Basics @ Derby City MMA
Dec 19 @ 6:00 pm – 6:59 pm
BJJ GI basics class.
Women Only Fitness Bootcamp
Women Only Fitness Bootcamp @ Derby City MMA
Dec 19 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Our popular Fitness Bootcamp designed exclusively for women.
20
Brazilian Jiu Jitsu GI
Brazilian Jiu Jitsu GI @ Derby City MMA
Dec 20 @ 12:00 pm – 12:59 pm
Brazilian Jiu Jitsu GI
21
22
Brazilian Jiu Jitsu
Brazilian Jiu Jitsu @ Derby City MMA
Dec 22 @ 11:00 am – 11:59 am
Brazilian Jiu Jitsu
Boxing
Boxing @ Derby City MMA
Dec 22 @ 12:00 pm – 12:59 pm
Boxing
Boxing
Boxing @ Derby City MMA
Dec 22 @ 5:00 pm – 5:59 pm
Boxing
Kids Brazilian Jiu Jitsu Ages 5-8
Kids Brazilian Jiu Jitsu Ages 5-8 @ Derby City MMA
Dec 22 @ 5:00 pm – 5:59 pm
Kids age 5-8 Brazilian Jiu Jitsu
Boxing Basics
Boxing Basics @ Derby City MMA
Dec 22 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Boxing Fundamentals
Brazilian Jiu Jitsu GI Basics
Brazilian Jiu Jitsu GI Basics @ Derby City MMA
Dec 22 @ 6:00 pm – 6:59 pm
BJJ GI basics class.
Kids Brazilian Jiu Jitsu All Ages
Kids Brazilian Jiu Jitsu All Ages @ Derby City MMA
Dec 22 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Kids age 6-12 Brazilian Jiu Jitsu Class.
Women Only Fitness Bootcamp
Women Only Fitness Bootcamp @ Derby City MMA
Dec 22 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Our popular Fitness Bootcamp designed exclusively for women.
Advanced Brazilian Jiu Jitsu
Advanced Brazilian Jiu Jitsu
Dec 22 @ 7:00 pm – 7:59 pm
Boxing Bag Class
Boxing Bag Class @ Derby City MMA
Dec 22 @ 7:00 pm – 7:59 pm
Boxing Bag Class.  A great workout and a foundation for all boxing skills.
23
Brazilian Jiu Jitsu
Brazilian Jiu Jitsu @ Derby City MMA
Dec 23 @ 11:00 am – 11:59 am
Brazilian Jiu Jitsu
Boxing
Boxing @ Derby City MMA
Dec 23 @ 12:00 pm – 12:59 pm
Boxing
Boxing
Boxing @ Derby City MMA
Dec 23 @ 5:00 pm – 5:59 pm
Boxing
Kids Brazilian Jiu Jitsu Ages 5-8
Kids Brazilian Jiu Jitsu Ages 5-8 @ Derby City MMA
Dec 23 @ 5:00 pm – 5:59 pm
Kids age 5-8 Brazilian Jiu Jitsu
Boxing Basics
Boxing Basics @ Derby City MMA
Dec 23 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Boxing Fundamentals
Brazilian Jiu Jitsu GI Basics
Brazilian Jiu Jitsu GI Basics @ Derby City MMA
Dec 23 @ 6:00 pm – 6:59 pm
BJJ GI basics class.
Kids Brazilian Jiu Jitsu All Ages
Kids Brazilian Jiu Jitsu All Ages @ Derby City MMA
Dec 23 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Kids age 6-12 Brazilian Jiu Jitsu Class.
Women Only Fitness Bootcamp
Women Only Fitness Bootcamp @ Derby City MMA
Dec 23 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Our popular Fitness Bootcamp designed exclusively for women.
Advanced Brazilian Jiu Jitsu
Advanced Brazilian Jiu Jitsu
Dec 23 @ 7:00 pm – 7:59 pm
Boxing Bag Class
Boxing Bag Class @ Derby City MMA
Dec 23 @ 7:00 pm – 7:59 pm
Boxing Bag Class.  A great workout and a foundation for all boxing skills.
24
Brazilian Jiu Jitsu
Brazilian Jiu Jitsu @ Derby City MMA
Dec 24 @ 11:00 am – 11:59 am
Brazilian Jiu Jitsu
Boxing
Boxing @ Derby City MMA
Dec 24 @ 12:00 pm – 12:59 pm
Boxing
Boxing
Boxing @ Derby City MMA
Dec 24 @ 5:00 pm – 5:59 pm
Boxing
Kids Brazilian Jiu Jitsu Ages 5-8
Kids Brazilian Jiu Jitsu Ages 5-8 @ Derby City MMA
Dec 24 @ 5:00 pm – 5:59 pm
Kids age 5-8 Brazilian Jiu Jitsu
Boxing Basics
Boxing Basics @ Derby City MMA
Dec 24 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Boxing Fundamentals
Brazilian Jiu Jitsu No-GI Basics
Brazilian Jiu Jitsu No-GI Basics @ Derby City MMA
Dec 24 @ 6:00 pm – 6:59 pm
BJJ GI basics class.
Kids Brazilian Jiu Jitsu All Ages
Kids Brazilian Jiu Jitsu All Ages @ Derby City MMA
Dec 24 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Kids age 6-12 Brazilian Jiu Jitsu Class.
Women Only Fitness Bootcamp
Women Only Fitness Bootcamp @ Derby City MMA
Dec 24 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Our popular Fitness Bootcamp designed exclusively for women.
Advanced Brazilian Jiu Jitsu
Advanced Brazilian Jiu Jitsu
Dec 24 @ 7:00 pm – 7:59 pm
Boxing Bag Class
Boxing Bag Class @ Derby City MMA
Dec 24 @ 7:00 pm – 7:59 pm
Boxing Bag Class.  A great workout and a foundation for all boxing skills.
Brazilian Jiu Jitsu No-GI
Brazilian Jiu Jitsu No-GI @ Derby City MMA
Dec 24 @ 7:00 pm – 7:59 pm
Brazilian Jiu Jitsu No-GI.
25
Brazilian Jiu Jitsu
Brazilian Jiu Jitsu @ Derby City MMA
Dec 25 @ 11:00 am – 11:59 am
Brazilian Jiu Jitsu
Boxing
Boxing @ Derby City MMA
Dec 25 @ 12:00 pm – 12:59 pm
Boxing
Boxing
Boxing @ Derby City MMA
Dec 25 @ 5:00 pm – 5:59 pm
Boxing
Kids Brazilian Jiu Jitsu Ages 5-8
Kids Brazilian Jiu Jitsu Ages 5-8 @ Derby City MMA
Dec 25 @ 5:00 pm – 5:59 pm
Kids age 5-8 Brazilian Jiu Jitsu
Boxing Basics
Boxing Basics @ Derby City MMA
Dec 25 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Boxing Fundamentals
Brazilian Jiu Jitsu GI Basics
Brazilian Jiu Jitsu GI Basics @ Derby City MMA
Dec 25 @ 6:00 pm – 6:59 pm
BJJ GI basics class.
Kids Brazilian Jiu Jitsu All Ages
Kids Brazilian Jiu Jitsu All Ages @ Derby City MMA
Dec 25 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Kids age 6-12 Brazilian Jiu Jitsu Class.
Women Only Fitness Bootcamp
Women Only Fitness Bootcamp @ Derby City MMA
Dec 25 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Our popular Fitness Bootcamp designed exclusively for women.
Advanced Brazilian Jiu Jitsu
Advanced Brazilian Jiu Jitsu
Dec 25 @ 7:00 pm – 7:59 pm
Boxing Bag Class
Boxing Bag Class @ Derby City MMA
Dec 25 @ 7:00 pm – 7:59 pm
Boxing Bag Class.  A great workout and a foundation for all boxing skills.
Brazilian Jiu Jitsu Tournament Training
Brazilian Jiu Jitsu Tournament T... @ Derby City MMA
Dec 25 @ 7:00 pm – 8:29 pm
Tournament for Brazilian Jiu Jitsu
26
Brazilian Jiu Jitsu
Brazilian Jiu Jitsu @ Derby City MMA
Dec 26 @ 11:00 am – 11:59 am
Brazilian Jiu Jitsu
Boxing
Boxing @ Derby City MMA
Dec 26 @ 12:00 pm – 12:59 pm
Boxing
Boxing
Boxing @ Derby City MMA
Dec 26 @ 5:00 pm – 5:59 pm
Boxing
Boxing Basics
Boxing Basics @ Derby City MMA
Dec 26 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Boxing Fundamentals
Brazilian Jiu Jitsu No-GI Basics
Brazilian Jiu Jitsu No-GI Basics @ Derby City MMA
Dec 26 @ 6:00 pm – 6:59 pm
BJJ GI basics class.
Women Only Fitness Bootcamp
Women Only Fitness Bootcamp @ Derby City MMA
Dec 26 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Our popular Fitness Bootcamp designed exclusively for women.
27
Brazilian Jiu Jitsu GI
Brazilian Jiu Jitsu GI @ Derby City MMA
Dec 27 @ 12:00 pm – 12:59 pm
Brazilian Jiu Jitsu GI
28
29
Brazilian Jiu Jitsu
Brazilian Jiu Jitsu @ Derby City MMA
Dec 29 @ 11:00 am – 11:59 am
Brazilian Jiu Jitsu
Boxing
Boxing @ Derby City MMA
Dec 29 @ 12:00 pm – 12:59 pm
Boxing
Boxing
Boxing @ Derby City MMA
Dec 29 @ 5:00 pm – 5:59 pm
Boxing
Kids Brazilian Jiu Jitsu Ages 5-8
Kids Brazilian Jiu Jitsu Ages 5-8 @ Derby City MMA
Dec 29 @ 5:00 pm – 5:59 pm
Kids age 5-8 Brazilian Jiu Jitsu
Boxing Basics
Boxing Basics @ Derby City MMA
Dec 29 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Boxing Fundamentals
Brazilian Jiu Jitsu GI Basics
Brazilian Jiu Jitsu GI Basics @ Derby City MMA
Dec 29 @ 6:00 pm – 6:59 pm
BJJ GI basics class.
Kids Brazilian Jiu Jitsu All Ages
Kids Brazilian Jiu Jitsu All Ages @ Derby City MMA
Dec 29 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Kids age 6-12 Brazilian Jiu Jitsu Class.
Women Only Fitness Bootcamp
Women Only Fitness Bootcamp @ Derby City MMA
Dec 29 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Our popular Fitness Bootcamp designed exclusively for women.
Advanced Brazilian Jiu Jitsu
Advanced Brazilian Jiu Jitsu
Dec 29 @ 7:00 pm – 7:59 pm
Boxing Bag Class
Boxing Bag Class @ Derby City MMA
Dec 29 @ 7:00 pm – 7:59 pm
Boxing Bag Class.  A great workout and a foundation for all boxing skills.
30
Brazilian Jiu Jitsu
Brazilian Jiu Jitsu @ Derby City MMA
Dec 30 @ 11:00 am – 11:59 am
Brazilian Jiu Jitsu
Boxing
Boxing @ Derby City MMA
Dec 30 @ 12:00 pm – 12:59 pm
Boxing
Boxing
Boxing @ Derby City MMA
Dec 30 @ 5:00 pm – 5:59 pm
Boxing
Kids Brazilian Jiu Jitsu Ages 5-8
Kids Brazilian Jiu Jitsu Ages 5-8 @ Derby City MMA
Dec 30 @ 5:00 pm – 5:59 pm
Kids age 5-8 Brazilian Jiu Jitsu
Boxing Basics
Boxing Basics @ Derby City MMA
Dec 30 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Boxing Fundamentals
Brazilian Jiu Jitsu GI Basics
Brazilian Jiu Jitsu GI Basics @ Derby City MMA
Dec 30 @ 6:00 pm – 6:59 pm
BJJ GI basics class.
Kids Brazilian Jiu Jitsu All Ages
Kids Brazilian Jiu Jitsu All Ages @ Derby City MMA
Dec 30 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Kids age 6-12 Brazilian Jiu Jitsu Class.
Women Only Fitness Bootcamp
Women Only Fitness Bootcamp @ Derby City MMA
Dec 30 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Our popular Fitness Bootcamp designed exclusively for women.
Advanced Brazilian Jiu Jitsu
Advanced Brazilian Jiu Jitsu
Dec 30 @ 7:00 pm – 7:59 pm
Boxing Bag Class
Boxing Bag Class @ Derby City MMA
Dec 30 @ 7:00 pm – 7:59 pm
Boxing Bag Class.  A great workout and a foundation for all boxing skills.
31
Brazilian Jiu Jitsu
Brazilian Jiu Jitsu @ Derby City MMA
Dec 31 @ 11:00 am – 11:59 am
Brazilian Jiu Jitsu
Boxing
Boxing @ Derby City MMA
Dec 31 @ 12:00 pm – 12:59 pm
Boxing
Boxing
Boxing @ Derby City MMA
Dec 31 @ 5:00 pm – 5:59 pm
Boxing
Kids Brazilian Jiu Jitsu Ages 5-8
Kids Brazilian Jiu Jitsu Ages 5-8 @ Derby City MMA
Dec 31 @ 5:00 pm – 5:59 pm
Kids age 5-8 Brazilian Jiu Jitsu
Boxing Basics
Boxing Basics @ Derby City MMA
Dec 31 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Boxing Fundamentals
Brazilian Jiu Jitsu No-GI Basics
Brazilian Jiu Jitsu No-GI Basics @ Derby City MMA
Dec 31 @ 6:00 pm – 6:59 pm
BJJ GI basics class.
Kids Brazilian Jiu Jitsu All Ages
Kids Brazilian Jiu Jitsu All Ages @ Derby City MMA
Dec 31 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Kids age 6-12 Brazilian Jiu Jitsu Class.
Women Only Fitness Bootcamp
Women Only Fitness Bootcamp @ Derby City MMA
Dec 31 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Our popular Fitness Bootcamp designed exclusively for women.
Advanced Brazilian Jiu Jitsu
Advanced Brazilian Jiu Jitsu
Dec 31 @ 7:00 pm – 7:59 pm
Boxing Bag Class
Boxing Bag Class @ Derby City MMA
Dec 31 @ 7:00 pm – 7:59 pm
Boxing Bag Class.  A great workout and a foundation for all boxing skills.
Brazilian Jiu Jitsu No-GI
Brazilian Jiu Jitsu No-GI @ Derby City MMA
Dec 31 @ 7:00 pm – 7:59 pm
Brazilian Jiu Jitsu No-GI.

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: