Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
Brazilian Jiu Jitsu
Brazilian Jiu Jitsu @ Derby City MMA
Jul 1 @ 11:00 am – 11:59 am
Brazilian Jiu Jitsu
Boxing
Boxing @ Derby City MMA
Jul 1 @ 12:00 pm – 12:59 pm
Boxing
Boxing
Boxing @ Derby City MMA
Jul 1 @ 5:00 pm – 5:59 pm
Boxing
Kids Brazilian Jiu Jitsu Ages 5-8
Kids Brazilian Jiu Jitsu Ages 5-8 @ Derby City MMA
Jul 1 @ 5:00 pm – 5:59 pm
Kids age 5-8 Brazilian Jiu Jitsu
Boxing Basics
Boxing Basics @ Derby City MMA
Jul 1 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Boxing Fundamentals
Brazilian Jiu Jitsu GI Basics
Brazilian Jiu Jitsu GI Basics @ Derby City MMA
Jul 1 @ 6:00 pm – 6:59 pm
BJJ GI basics class.
Kids Brazilian Jiu Jitsu All Ages
Kids Brazilian Jiu Jitsu All Ages @ Derby City MMA
Jul 1 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Kids age 6-12 Brazilian Jiu Jitsu Class.
Women Only Fitness Bootcamp
Women Only Fitness Bootcamp @ Derby City MMA
Jul 1 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Our popular Fitness Bootcamp designed exclusively for women.
Advanced Brazilian Jiu Jitsu
Advanced Brazilian Jiu Jitsu
Jul 1 @ 7:00 pm – 7:59 pm
Boxing Bag Class
Boxing Bag Class @ Derby City MMA
Jul 1 @ 7:00 pm – 7:59 pm
Boxing Bag Class.  A great workout and a foundation for all boxing skills.
2
Brazilian Jiu Jitsu
Brazilian Jiu Jitsu @ Derby City MMA
Jul 2 @ 11:00 am – 11:59 am
Brazilian Jiu Jitsu
Boxing
Boxing @ Derby City MMA
Jul 2 @ 12:00 pm – 12:59 pm
Boxing
Boxing
Boxing @ Derby City MMA
Jul 2 @ 5:00 pm – 5:59 pm
Boxing
Kids Brazilian Jiu Jitsu Ages 5-8
Kids Brazilian Jiu Jitsu Ages 5-8 @ Derby City MMA
Jul 2 @ 5:00 pm – 5:59 pm
Kids age 5-8 Brazilian Jiu Jitsu
Boxing Basics
Boxing Basics @ Derby City MMA
Jul 2 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Boxing Fundamentals
Brazilian Jiu Jitsu No-GI Basics
Brazilian Jiu Jitsu No-GI Basics @ Derby City MMA
Jul 2 @ 6:00 pm – 6:59 pm
BJJ GI basics class.
Kids Brazilian Jiu Jitsu All Ages
Kids Brazilian Jiu Jitsu All Ages @ Derby City MMA
Jul 2 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Kids age 6-12 Brazilian Jiu Jitsu Class.
Women Only Fitness Bootcamp
Women Only Fitness Bootcamp @ Derby City MMA
Jul 2 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Our popular Fitness Bootcamp designed exclusively for women.
Advanced Brazilian Jiu Jitsu
Advanced Brazilian Jiu Jitsu
Jul 2 @ 7:00 pm – 7:59 pm
Boxing Bag Class
Boxing Bag Class @ Derby City MMA
Jul 2 @ 7:00 pm – 7:59 pm
Boxing Bag Class.  A great workout and a foundation for all boxing skills.
Brazilian Jiu Jitsu No-GI
Brazilian Jiu Jitsu No-GI @ Derby City MMA
Jul 2 @ 7:00 pm – 7:59 pm
Brazilian Jiu Jitsu No-GI.
3
Brazilian Jiu Jitsu
Brazilian Jiu Jitsu @ Derby City MMA
Jul 3 @ 11:00 am – 11:59 am
Brazilian Jiu Jitsu
Boxing
Boxing @ Derby City MMA
Jul 3 @ 12:00 pm – 12:59 pm
Boxing
Boxing
Boxing @ Derby City MMA
Jul 3 @ 5:00 pm – 5:59 pm
Boxing
Kids Brazilian Jiu Jitsu Ages 5-8
Kids Brazilian Jiu Jitsu Ages 5-8 @ Derby City MMA
Jul 3 @ 5:00 pm – 5:59 pm
Kids age 5-8 Brazilian Jiu Jitsu
Boxing Basics
Boxing Basics @ Derby City MMA
Jul 3 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Boxing Fundamentals
Brazilian Jiu Jitsu GI Basics
Brazilian Jiu Jitsu GI Basics @ Derby City MMA
Jul 3 @ 6:00 pm – 6:59 pm
BJJ GI basics class.
Kids Brazilian Jiu Jitsu All Ages
Kids Brazilian Jiu Jitsu All Ages @ Derby City MMA
Jul 3 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Kids age 6-12 Brazilian Jiu Jitsu Class.
Women Only Fitness Bootcamp
Women Only Fitness Bootcamp @ Derby City MMA
Jul 3 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Our popular Fitness Bootcamp designed exclusively for women.
Advanced Brazilian Jiu Jitsu
Advanced Brazilian Jiu Jitsu
Jul 3 @ 7:00 pm – 7:59 pm
Boxing Bag Class
Boxing Bag Class @ Derby City MMA
Jul 3 @ 7:00 pm – 7:59 pm
Boxing Bag Class.  A great workout and a foundation for all boxing skills.
Brazilian Jiu Jitsu Tournament Training
Brazilian Jiu Jitsu Tournament T... @ Derby City MMA
Jul 3 @ 7:00 pm – 8:29 pm
Tournament for Brazilian Jiu Jitsu
4
Brazilian Jiu Jitsu
Brazilian Jiu Jitsu @ Derby City MMA
Jul 4 @ 11:00 am – 11:59 am
Brazilian Jiu Jitsu
Boxing
Boxing @ Derby City MMA
Jul 4 @ 12:00 pm – 12:59 pm
Boxing
Boxing
Boxing @ Derby City MMA
Jul 4 @ 5:00 pm – 5:59 pm
Boxing
Boxing Basics
Boxing Basics @ Derby City MMA
Jul 4 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Boxing Fundamentals
Brazilian Jiu Jitsu No-GI Basics
Brazilian Jiu Jitsu No-GI Basics @ Derby City MMA
Jul 4 @ 6:00 pm – 6:59 pm
BJJ GI basics class.
Women Only Fitness Bootcamp
Women Only Fitness Bootcamp @ Derby City MMA
Jul 4 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Our popular Fitness Bootcamp designed exclusively for women.
5
Brazilian Jiu Jitsu GI
Brazilian Jiu Jitsu GI @ Derby City MMA
Jul 5 @ 12:00 pm – 12:59 pm
Brazilian Jiu Jitsu GI
6
7
Brazilian Jiu Jitsu
Brazilian Jiu Jitsu @ Derby City MMA
Jul 7 @ 11:00 am – 11:59 am
Brazilian Jiu Jitsu
Boxing
Boxing @ Derby City MMA
Jul 7 @ 12:00 pm – 12:59 pm
Boxing
Boxing
Boxing @ Derby City MMA
Jul 7 @ 5:00 pm – 5:59 pm
Boxing
Kids Brazilian Jiu Jitsu Ages 5-8
Kids Brazilian Jiu Jitsu Ages 5-8 @ Derby City MMA
Jul 7 @ 5:00 pm – 5:59 pm
Kids age 5-8 Brazilian Jiu Jitsu
Boxing Basics
Boxing Basics @ Derby City MMA
Jul 7 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Boxing Fundamentals
Brazilian Jiu Jitsu GI Basics
Brazilian Jiu Jitsu GI Basics @ Derby City MMA
Jul 7 @ 6:00 pm – 6:59 pm
BJJ GI basics class.
Kids Brazilian Jiu Jitsu All Ages
Kids Brazilian Jiu Jitsu All Ages @ Derby City MMA
Jul 7 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Kids age 6-12 Brazilian Jiu Jitsu Class.
Women Only Fitness Bootcamp
Women Only Fitness Bootcamp @ Derby City MMA
Jul 7 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Our popular Fitness Bootcamp designed exclusively for women.
Advanced Brazilian Jiu Jitsu
Advanced Brazilian Jiu Jitsu
Jul 7 @ 7:00 pm – 7:59 pm
Boxing Bag Class
Boxing Bag Class @ Derby City MMA
Jul 7 @ 7:00 pm – 7:59 pm
Boxing Bag Class.  A great workout and a foundation for all boxing skills.
8
Brazilian Jiu Jitsu
Brazilian Jiu Jitsu @ Derby City MMA
Jul 8 @ 11:00 am – 11:59 am
Brazilian Jiu Jitsu
Boxing
Boxing @ Derby City MMA
Jul 8 @ 12:00 pm – 12:59 pm
Boxing
Boxing
Boxing @ Derby City MMA
Jul 8 @ 5:00 pm – 5:59 pm
Boxing
Kids Brazilian Jiu Jitsu Ages 5-8
Kids Brazilian Jiu Jitsu Ages 5-8 @ Derby City MMA
Jul 8 @ 5:00 pm – 5:59 pm
Kids age 5-8 Brazilian Jiu Jitsu
Boxing Basics
Boxing Basics @ Derby City MMA
Jul 8 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Boxing Fundamentals
Brazilian Jiu Jitsu GI Basics
Brazilian Jiu Jitsu GI Basics @ Derby City MMA
Jul 8 @ 6:00 pm – 6:59 pm
BJJ GI basics class.
Kids Brazilian Jiu Jitsu All Ages
Kids Brazilian Jiu Jitsu All Ages @ Derby City MMA
Jul 8 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Kids age 6-12 Brazilian Jiu Jitsu Class.
Women Only Fitness Bootcamp
Women Only Fitness Bootcamp @ Derby City MMA
Jul 8 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Our popular Fitness Bootcamp designed exclusively for women.
Advanced Brazilian Jiu Jitsu
Advanced Brazilian Jiu Jitsu
Jul 8 @ 7:00 pm – 7:59 pm
Boxing Bag Class
Boxing Bag Class @ Derby City MMA
Jul 8 @ 7:00 pm – 7:59 pm
Boxing Bag Class.  A great workout and a foundation for all boxing skills.
9
Brazilian Jiu Jitsu
Brazilian Jiu Jitsu @ Derby City MMA
Jul 9 @ 11:00 am – 11:59 am
Brazilian Jiu Jitsu
Boxing
Boxing @ Derby City MMA
Jul 9 @ 12:00 pm – 12:59 pm
Boxing
Boxing
Boxing @ Derby City MMA
Jul 9 @ 5:00 pm – 5:59 pm
Boxing
Kids Brazilian Jiu Jitsu Ages 5-8
Kids Brazilian Jiu Jitsu Ages 5-8 @ Derby City MMA
Jul 9 @ 5:00 pm – 5:59 pm
Kids age 5-8 Brazilian Jiu Jitsu
Boxing Basics
Boxing Basics @ Derby City MMA
Jul 9 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Boxing Fundamentals
Brazilian Jiu Jitsu No-GI Basics
Brazilian Jiu Jitsu No-GI Basics @ Derby City MMA
Jul 9 @ 6:00 pm – 6:59 pm
BJJ GI basics class.
Kids Brazilian Jiu Jitsu All Ages
Kids Brazilian Jiu Jitsu All Ages @ Derby City MMA
Jul 9 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Kids age 6-12 Brazilian Jiu Jitsu Class.
Women Only Fitness Bootcamp
Women Only Fitness Bootcamp @ Derby City MMA
Jul 9 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Our popular Fitness Bootcamp designed exclusively for women.
Advanced Brazilian Jiu Jitsu
Advanced Brazilian Jiu Jitsu
Jul 9 @ 7:00 pm – 7:59 pm
Boxing Bag Class
Boxing Bag Class @ Derby City MMA
Jul 9 @ 7:00 pm – 7:59 pm
Boxing Bag Class.  A great workout and a foundation for all boxing skills.
Brazilian Jiu Jitsu No-GI
Brazilian Jiu Jitsu No-GI @ Derby City MMA
Jul 9 @ 7:00 pm – 7:59 pm
Brazilian Jiu Jitsu No-GI.
10
Brazilian Jiu Jitsu
Brazilian Jiu Jitsu @ Derby City MMA
Jul 10 @ 11:00 am – 11:59 am
Brazilian Jiu Jitsu
Boxing
Boxing @ Derby City MMA
Jul 10 @ 12:00 pm – 12:59 pm
Boxing
Boxing
Boxing @ Derby City MMA
Jul 10 @ 5:00 pm – 5:59 pm
Boxing
Kids Brazilian Jiu Jitsu Ages 5-8
Kids Brazilian Jiu Jitsu Ages 5-8 @ Derby City MMA
Jul 10 @ 5:00 pm – 5:59 pm
Kids age 5-8 Brazilian Jiu Jitsu
Boxing Basics
Boxing Basics @ Derby City MMA
Jul 10 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Boxing Fundamentals
Brazilian Jiu Jitsu GI Basics
Brazilian Jiu Jitsu GI Basics @ Derby City MMA
Jul 10 @ 6:00 pm – 6:59 pm
BJJ GI basics class.
Kids Brazilian Jiu Jitsu All Ages
Kids Brazilian Jiu Jitsu All Ages @ Derby City MMA
Jul 10 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Kids age 6-12 Brazilian Jiu Jitsu Class.
Women Only Fitness Bootcamp
Women Only Fitness Bootcamp @ Derby City MMA
Jul 10 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Our popular Fitness Bootcamp designed exclusively for women.
Advanced Brazilian Jiu Jitsu
Advanced Brazilian Jiu Jitsu
Jul 10 @ 7:00 pm – 7:59 pm
Boxing Bag Class
Boxing Bag Class @ Derby City MMA
Jul 10 @ 7:00 pm – 7:59 pm
Boxing Bag Class.  A great workout and a foundation for all boxing skills.
Brazilian Jiu Jitsu Tournament Training
Brazilian Jiu Jitsu Tournament T... @ Derby City MMA
Jul 10 @ 7:00 pm – 8:29 pm
Tournament for Brazilian Jiu Jitsu
11
Brazilian Jiu Jitsu
Brazilian Jiu Jitsu @ Derby City MMA
Jul 11 @ 11:00 am – 11:59 am
Brazilian Jiu Jitsu
Boxing
Boxing @ Derby City MMA
Jul 11 @ 12:00 pm – 12:59 pm
Boxing
Boxing
Boxing @ Derby City MMA
Jul 11 @ 5:00 pm – 5:59 pm
Boxing
Boxing Basics
Boxing Basics @ Derby City MMA
Jul 11 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Boxing Fundamentals
Brazilian Jiu Jitsu No-GI Basics
Brazilian Jiu Jitsu No-GI Basics @ Derby City MMA
Jul 11 @ 6:00 pm – 6:59 pm
BJJ GI basics class.
Women Only Fitness Bootcamp
Women Only Fitness Bootcamp @ Derby City MMA
Jul 11 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Our popular Fitness Bootcamp designed exclusively for women.
12
Brazilian Jiu Jitsu GI
Brazilian Jiu Jitsu GI @ Derby City MMA
Jul 12 @ 12:00 pm – 12:59 pm
Brazilian Jiu Jitsu GI
13
14
Brazilian Jiu Jitsu
Brazilian Jiu Jitsu @ Derby City MMA
Jul 14 @ 11:00 am – 11:59 am
Brazilian Jiu Jitsu
Boxing
Boxing @ Derby City MMA
Jul 14 @ 12:00 pm – 12:59 pm
Boxing
Boxing
Boxing @ Derby City MMA
Jul 14 @ 5:00 pm – 5:59 pm
Boxing
Kids Brazilian Jiu Jitsu Ages 5-8
Kids Brazilian Jiu Jitsu Ages 5-8 @ Derby City MMA
Jul 14 @ 5:00 pm – 5:59 pm
Kids age 5-8 Brazilian Jiu Jitsu
Boxing Basics
Boxing Basics @ Derby City MMA
Jul 14 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Boxing Fundamentals
Brazilian Jiu Jitsu GI Basics
Brazilian Jiu Jitsu GI Basics @ Derby City MMA
Jul 14 @ 6:00 pm – 6:59 pm
BJJ GI basics class.
Kids Brazilian Jiu Jitsu All Ages
Kids Brazilian Jiu Jitsu All Ages @ Derby City MMA
Jul 14 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Kids age 6-12 Brazilian Jiu Jitsu Class.
Women Only Fitness Bootcamp
Women Only Fitness Bootcamp @ Derby City MMA
Jul 14 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Our popular Fitness Bootcamp designed exclusively for women.
Advanced Brazilian Jiu Jitsu
Advanced Brazilian Jiu Jitsu
Jul 14 @ 7:00 pm – 7:59 pm
Boxing Bag Class
Boxing Bag Class @ Derby City MMA
Jul 14 @ 7:00 pm – 7:59 pm
Boxing Bag Class.  A great workout and a foundation for all boxing skills.
15
Brazilian Jiu Jitsu
Brazilian Jiu Jitsu @ Derby City MMA
Jul 15 @ 11:00 am – 11:59 am
Brazilian Jiu Jitsu
Boxing
Boxing @ Derby City MMA
Jul 15 @ 12:00 pm – 12:59 pm
Boxing
Boxing
Boxing @ Derby City MMA
Jul 15 @ 5:00 pm – 5:59 pm
Boxing
Kids Brazilian Jiu Jitsu Ages 5-8
Kids Brazilian Jiu Jitsu Ages 5-8 @ Derby City MMA
Jul 15 @ 5:00 pm – 5:59 pm
Kids age 5-8 Brazilian Jiu Jitsu
Boxing Basics
Boxing Basics @ Derby City MMA
Jul 15 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Boxing Fundamentals
Brazilian Jiu Jitsu GI Basics
Brazilian Jiu Jitsu GI Basics @ Derby City MMA
Jul 15 @ 6:00 pm – 6:59 pm
BJJ GI basics class.
Kids Brazilian Jiu Jitsu All Ages
Kids Brazilian Jiu Jitsu All Ages @ Derby City MMA
Jul 15 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Kids age 6-12 Brazilian Jiu Jitsu Class.
Women Only Fitness Bootcamp
Women Only Fitness Bootcamp @ Derby City MMA
Jul 15 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Our popular Fitness Bootcamp designed exclusively for women.
Advanced Brazilian Jiu Jitsu
Advanced Brazilian Jiu Jitsu
Jul 15 @ 7:00 pm – 7:59 pm
Boxing Bag Class
Boxing Bag Class @ Derby City MMA
Jul 15 @ 7:00 pm – 7:59 pm
Boxing Bag Class.  A great workout and a foundation for all boxing skills.
16
Brazilian Jiu Jitsu
Brazilian Jiu Jitsu @ Derby City MMA
Jul 16 @ 11:00 am – 11:59 am
Brazilian Jiu Jitsu
Boxing
Boxing @ Derby City MMA
Jul 16 @ 12:00 pm – 12:59 pm
Boxing
Boxing
Boxing @ Derby City MMA
Jul 16 @ 5:00 pm – 5:59 pm
Boxing
Kids Brazilian Jiu Jitsu Ages 5-8
Kids Brazilian Jiu Jitsu Ages 5-8 @ Derby City MMA
Jul 16 @ 5:00 pm – 5:59 pm
Kids age 5-8 Brazilian Jiu Jitsu
Boxing Basics
Boxing Basics @ Derby City MMA
Jul 16 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Boxing Fundamentals
Brazilian Jiu Jitsu No-GI Basics
Brazilian Jiu Jitsu No-GI Basics @ Derby City MMA
Jul 16 @ 6:00 pm – 6:59 pm
BJJ GI basics class.
Kids Brazilian Jiu Jitsu All Ages
Kids Brazilian Jiu Jitsu All Ages @ Derby City MMA
Jul 16 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Kids age 6-12 Brazilian Jiu Jitsu Class.
Women Only Fitness Bootcamp
Women Only Fitness Bootcamp @ Derby City MMA
Jul 16 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Our popular Fitness Bootcamp designed exclusively for women.
Advanced Brazilian Jiu Jitsu
Advanced Brazilian Jiu Jitsu
Jul 16 @ 7:00 pm – 7:59 pm
Boxing Bag Class
Boxing Bag Class @ Derby City MMA
Jul 16 @ 7:00 pm – 7:59 pm
Boxing Bag Class.  A great workout and a foundation for all boxing skills.
Brazilian Jiu Jitsu No-GI
Brazilian Jiu Jitsu No-GI @ Derby City MMA
Jul 16 @ 7:00 pm – 7:59 pm
Brazilian Jiu Jitsu No-GI.
17
Brazilian Jiu Jitsu
Brazilian Jiu Jitsu @ Derby City MMA
Jul 17 @ 11:00 am – 11:59 am
Brazilian Jiu Jitsu
Boxing
Boxing @ Derby City MMA
Jul 17 @ 12:00 pm – 12:59 pm
Boxing
Boxing
Boxing @ Derby City MMA
Jul 17 @ 5:00 pm – 5:59 pm
Boxing
Kids Brazilian Jiu Jitsu Ages 5-8
Kids Brazilian Jiu Jitsu Ages 5-8 @ Derby City MMA
Jul 17 @ 5:00 pm – 5:59 pm
Kids age 5-8 Brazilian Jiu Jitsu
Boxing Basics
Boxing Basics @ Derby City MMA
Jul 17 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Boxing Fundamentals
Brazilian Jiu Jitsu GI Basics
Brazilian Jiu Jitsu GI Basics @ Derby City MMA
Jul 17 @ 6:00 pm – 6:59 pm
BJJ GI basics class.
Kids Brazilian Jiu Jitsu All Ages
Kids Brazilian Jiu Jitsu All Ages @ Derby City MMA
Jul 17 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Kids age 6-12 Brazilian Jiu Jitsu Class.
Women Only Fitness Bootcamp
Women Only Fitness Bootcamp @ Derby City MMA
Jul 17 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Our popular Fitness Bootcamp designed exclusively for women.
Advanced Brazilian Jiu Jitsu
Advanced Brazilian Jiu Jitsu
Jul 17 @ 7:00 pm – 7:59 pm
Boxing Bag Class
Boxing Bag Class @ Derby City MMA
Jul 17 @ 7:00 pm – 7:59 pm
Boxing Bag Class.  A great workout and a foundation for all boxing skills.
Brazilian Jiu Jitsu Tournament Training
Brazilian Jiu Jitsu Tournament T... @ Derby City MMA
Jul 17 @ 7:00 pm – 8:29 pm
Tournament for Brazilian Jiu Jitsu
18
Brazilian Jiu Jitsu
Brazilian Jiu Jitsu @ Derby City MMA
Jul 18 @ 11:00 am – 11:59 am
Brazilian Jiu Jitsu
Boxing
Boxing @ Derby City MMA
Jul 18 @ 12:00 pm – 12:59 pm
Boxing
Boxing
Boxing @ Derby City MMA
Jul 18 @ 5:00 pm – 5:59 pm
Boxing
Boxing Basics
Boxing Basics @ Derby City MMA
Jul 18 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Boxing Fundamentals
Brazilian Jiu Jitsu No-GI Basics
Brazilian Jiu Jitsu No-GI Basics @ Derby City MMA
Jul 18 @ 6:00 pm – 6:59 pm
BJJ GI basics class.
Women Only Fitness Bootcamp
Women Only Fitness Bootcamp @ Derby City MMA
Jul 18 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Our popular Fitness Bootcamp designed exclusively for women.
19
Brazilian Jiu Jitsu GI
Brazilian Jiu Jitsu GI @ Derby City MMA
Jul 19 @ 12:00 pm – 12:59 pm
Brazilian Jiu Jitsu GI
20
21
Brazilian Jiu Jitsu
Brazilian Jiu Jitsu @ Derby City MMA
Jul 21 @ 11:00 am – 11:59 am
Brazilian Jiu Jitsu
Boxing
Boxing @ Derby City MMA
Jul 21 @ 12:00 pm – 12:59 pm
Boxing
Boxing
Boxing @ Derby City MMA
Jul 21 @ 5:00 pm – 5:59 pm
Boxing
Kids Brazilian Jiu Jitsu Ages 5-8
Kids Brazilian Jiu Jitsu Ages 5-8 @ Derby City MMA
Jul 21 @ 5:00 pm – 5:59 pm
Kids age 5-8 Brazilian Jiu Jitsu
Boxing Basics
Boxing Basics @ Derby City MMA
Jul 21 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Boxing Fundamentals
Brazilian Jiu Jitsu GI Basics
Brazilian Jiu Jitsu GI Basics @ Derby City MMA
Jul 21 @ 6:00 pm – 6:59 pm
BJJ GI basics class.
Kids Brazilian Jiu Jitsu All Ages
Kids Brazilian Jiu Jitsu All Ages @ Derby City MMA
Jul 21 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Kids age 6-12 Brazilian Jiu Jitsu Class.
Women Only Fitness Bootcamp
Women Only Fitness Bootcamp @ Derby City MMA
Jul 21 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Our popular Fitness Bootcamp designed exclusively for women.
Advanced Brazilian Jiu Jitsu
Advanced Brazilian Jiu Jitsu
Jul 21 @ 7:00 pm – 7:59 pm
Boxing Bag Class
Boxing Bag Class @ Derby City MMA
Jul 21 @ 7:00 pm – 7:59 pm
Boxing Bag Class.  A great workout and a foundation for all boxing skills.
22
Brazilian Jiu Jitsu
Brazilian Jiu Jitsu @ Derby City MMA
Jul 22 @ 11:00 am – 11:59 am
Brazilian Jiu Jitsu
Boxing
Boxing @ Derby City MMA
Jul 22 @ 12:00 pm – 12:59 pm
Boxing
Boxing
Boxing @ Derby City MMA
Jul 22 @ 5:00 pm – 5:59 pm
Boxing
Kids Brazilian Jiu Jitsu Ages 5-8
Kids Brazilian Jiu Jitsu Ages 5-8 @ Derby City MMA
Jul 22 @ 5:00 pm – 5:59 pm
Kids age 5-8 Brazilian Jiu Jitsu
Boxing Basics
Boxing Basics @ Derby City MMA
Jul 22 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Boxing Fundamentals
Brazilian Jiu Jitsu GI Basics
Brazilian Jiu Jitsu GI Basics @ Derby City MMA
Jul 22 @ 6:00 pm – 6:59 pm
BJJ GI basics class.
Kids Brazilian Jiu Jitsu All Ages
Kids Brazilian Jiu Jitsu All Ages @ Derby City MMA
Jul 22 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Kids age 6-12 Brazilian Jiu Jitsu Class.
Women Only Fitness Bootcamp
Women Only Fitness Bootcamp @ Derby City MMA
Jul 22 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Our popular Fitness Bootcamp designed exclusively for women.
Advanced Brazilian Jiu Jitsu
Advanced Brazilian Jiu Jitsu
Jul 22 @ 7:00 pm – 7:59 pm
Boxing Bag Class
Boxing Bag Class @ Derby City MMA
Jul 22 @ 7:00 pm – 7:59 pm
Boxing Bag Class.  A great workout and a foundation for all boxing skills.
23
Brazilian Jiu Jitsu
Brazilian Jiu Jitsu @ Derby City MMA
Jul 23 @ 11:00 am – 11:59 am
Brazilian Jiu Jitsu
Boxing
Boxing @ Derby City MMA
Jul 23 @ 12:00 pm – 12:59 pm
Boxing
Boxing
Boxing @ Derby City MMA
Jul 23 @ 5:00 pm – 5:59 pm
Boxing
Kids Brazilian Jiu Jitsu Ages 5-8
Kids Brazilian Jiu Jitsu Ages 5-8 @ Derby City MMA
Jul 23 @ 5:00 pm – 5:59 pm
Kids age 5-8 Brazilian Jiu Jitsu
Boxing Basics
Boxing Basics @ Derby City MMA
Jul 23 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Boxing Fundamentals
Brazilian Jiu Jitsu No-GI Basics
Brazilian Jiu Jitsu No-GI Basics @ Derby City MMA
Jul 23 @ 6:00 pm – 6:59 pm
BJJ GI basics class.
Kids Brazilian Jiu Jitsu All Ages
Kids Brazilian Jiu Jitsu All Ages @ Derby City MMA
Jul 23 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Kids age 6-12 Brazilian Jiu Jitsu Class.
Women Only Fitness Bootcamp
Women Only Fitness Bootcamp @ Derby City MMA
Jul 23 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Our popular Fitness Bootcamp designed exclusively for women.
Advanced Brazilian Jiu Jitsu
Advanced Brazilian Jiu Jitsu
Jul 23 @ 7:00 pm – 7:59 pm
Boxing Bag Class
Boxing Bag Class @ Derby City MMA
Jul 23 @ 7:00 pm – 7:59 pm
Boxing Bag Class.  A great workout and a foundation for all boxing skills.
Brazilian Jiu Jitsu No-GI
Brazilian Jiu Jitsu No-GI @ Derby City MMA
Jul 23 @ 7:00 pm – 7:59 pm
Brazilian Jiu Jitsu No-GI.
24
Brazilian Jiu Jitsu
Brazilian Jiu Jitsu @ Derby City MMA
Jul 24 @ 11:00 am – 11:59 am
Brazilian Jiu Jitsu
Boxing
Boxing @ Derby City MMA
Jul 24 @ 12:00 pm – 12:59 pm
Boxing
Boxing
Boxing @ Derby City MMA
Jul 24 @ 5:00 pm – 5:59 pm
Boxing
Kids Brazilian Jiu Jitsu Ages 5-8
Kids Brazilian Jiu Jitsu Ages 5-8 @ Derby City MMA
Jul 24 @ 5:00 pm – 5:59 pm
Kids age 5-8 Brazilian Jiu Jitsu
Boxing Basics
Boxing Basics @ Derby City MMA
Jul 24 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Boxing Fundamentals
Brazilian Jiu Jitsu GI Basics
Brazilian Jiu Jitsu GI Basics @ Derby City MMA
Jul 24 @ 6:00 pm – 6:59 pm
BJJ GI basics class.
Kids Brazilian Jiu Jitsu All Ages
Kids Brazilian Jiu Jitsu All Ages @ Derby City MMA
Jul 24 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Kids age 6-12 Brazilian Jiu Jitsu Class.
Women Only Fitness Bootcamp
Women Only Fitness Bootcamp @ Derby City MMA
Jul 24 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Our popular Fitness Bootcamp designed exclusively for women.
Advanced Brazilian Jiu Jitsu
Advanced Brazilian Jiu Jitsu
Jul 24 @ 7:00 pm – 7:59 pm
Boxing Bag Class
Boxing Bag Class @ Derby City MMA
Jul 24 @ 7:00 pm – 7:59 pm
Boxing Bag Class.  A great workout and a foundation for all boxing skills.
Brazilian Jiu Jitsu Tournament Training
Brazilian Jiu Jitsu Tournament T... @ Derby City MMA
Jul 24 @ 7:00 pm – 8:29 pm
Tournament for Brazilian Jiu Jitsu
25
Brazilian Jiu Jitsu
Brazilian Jiu Jitsu @ Derby City MMA
Jul 25 @ 11:00 am – 11:59 am
Brazilian Jiu Jitsu
Boxing
Boxing @ Derby City MMA
Jul 25 @ 12:00 pm – 12:59 pm
Boxing
Boxing
Boxing @ Derby City MMA
Jul 25 @ 5:00 pm – 5:59 pm
Boxing
Boxing Basics
Boxing Basics @ Derby City MMA
Jul 25 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Boxing Fundamentals
Brazilian Jiu Jitsu No-GI Basics
Brazilian Jiu Jitsu No-GI Basics @ Derby City MMA
Jul 25 @ 6:00 pm – 6:59 pm
BJJ GI basics class.
Women Only Fitness Bootcamp
Women Only Fitness Bootcamp @ Derby City MMA
Jul 25 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Our popular Fitness Bootcamp designed exclusively for women.
26
Brazilian Jiu Jitsu GI
Brazilian Jiu Jitsu GI @ Derby City MMA
Jul 26 @ 12:00 pm – 12:59 pm
Brazilian Jiu Jitsu GI
27
28
Brazilian Jiu Jitsu
Brazilian Jiu Jitsu @ Derby City MMA
Jul 28 @ 11:00 am – 11:59 am
Brazilian Jiu Jitsu
Boxing
Boxing @ Derby City MMA
Jul 28 @ 12:00 pm – 12:59 pm
Boxing
Boxing
Boxing @ Derby City MMA
Jul 28 @ 5:00 pm – 5:59 pm
Boxing
Kids Brazilian Jiu Jitsu Ages 5-8
Kids Brazilian Jiu Jitsu Ages 5-8 @ Derby City MMA
Jul 28 @ 5:00 pm – 5:59 pm
Kids age 5-8 Brazilian Jiu Jitsu
Boxing Basics
Boxing Basics @ Derby City MMA
Jul 28 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Boxing Fundamentals
Brazilian Jiu Jitsu GI Basics
Brazilian Jiu Jitsu GI Basics @ Derby City MMA
Jul 28 @ 6:00 pm – 6:59 pm
BJJ GI basics class.
Kids Brazilian Jiu Jitsu All Ages
Kids Brazilian Jiu Jitsu All Ages @ Derby City MMA
Jul 28 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Kids age 6-12 Brazilian Jiu Jitsu Class.
Women Only Fitness Bootcamp
Women Only Fitness Bootcamp @ Derby City MMA
Jul 28 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Our popular Fitness Bootcamp designed exclusively for women.
Advanced Brazilian Jiu Jitsu
Advanced Brazilian Jiu Jitsu
Jul 28 @ 7:00 pm – 7:59 pm
Boxing Bag Class
Boxing Bag Class @ Derby City MMA
Jul 28 @ 7:00 pm – 7:59 pm
Boxing Bag Class.  A great workout and a foundation for all boxing skills.
29
Brazilian Jiu Jitsu
Brazilian Jiu Jitsu @ Derby City MMA
Jul 29 @ 11:00 am – 11:59 am
Brazilian Jiu Jitsu
Boxing
Boxing @ Derby City MMA
Jul 29 @ 12:00 pm – 12:59 pm
Boxing
Boxing
Boxing @ Derby City MMA
Jul 29 @ 5:00 pm – 5:59 pm
Boxing
Kids Brazilian Jiu Jitsu Ages 5-8
Kids Brazilian Jiu Jitsu Ages 5-8 @ Derby City MMA
Jul 29 @ 5:00 pm – 5:59 pm
Kids age 5-8 Brazilian Jiu Jitsu
Boxing Basics
Boxing Basics @ Derby City MMA
Jul 29 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Boxing Fundamentals
Brazilian Jiu Jitsu GI Basics
Brazilian Jiu Jitsu GI Basics @ Derby City MMA
Jul 29 @ 6:00 pm – 6:59 pm
BJJ GI basics class.
Kids Brazilian Jiu Jitsu All Ages
Kids Brazilian Jiu Jitsu All Ages @ Derby City MMA
Jul 29 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Kids age 6-12 Brazilian Jiu Jitsu Class.
Women Only Fitness Bootcamp
Women Only Fitness Bootcamp @ Derby City MMA
Jul 29 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Our popular Fitness Bootcamp designed exclusively for women.
Advanced Brazilian Jiu Jitsu
Advanced Brazilian Jiu Jitsu
Jul 29 @ 7:00 pm – 7:59 pm
Boxing Bag Class
Boxing Bag Class @ Derby City MMA
Jul 29 @ 7:00 pm – 7:59 pm
Boxing Bag Class.  A great workout and a foundation for all boxing skills.
30
Brazilian Jiu Jitsu
Brazilian Jiu Jitsu @ Derby City MMA
Jul 30 @ 11:00 am – 11:59 am
Brazilian Jiu Jitsu
Boxing
Boxing @ Derby City MMA
Jul 30 @ 12:00 pm – 12:59 pm
Boxing
Boxing
Boxing @ Derby City MMA
Jul 30 @ 5:00 pm – 5:59 pm
Boxing
Kids Brazilian Jiu Jitsu Ages 5-8
Kids Brazilian Jiu Jitsu Ages 5-8 @ Derby City MMA
Jul 30 @ 5:00 pm – 5:59 pm
Kids age 5-8 Brazilian Jiu Jitsu
Boxing Basics
Boxing Basics @ Derby City MMA
Jul 30 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Boxing Fundamentals
Brazilian Jiu Jitsu No-GI Basics
Brazilian Jiu Jitsu No-GI Basics @ Derby City MMA
Jul 30 @ 6:00 pm – 6:59 pm
BJJ GI basics class.
Kids Brazilian Jiu Jitsu All Ages
Kids Brazilian Jiu Jitsu All Ages @ Derby City MMA
Jul 30 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Kids age 6-12 Brazilian Jiu Jitsu Class.
Women Only Fitness Bootcamp
Women Only Fitness Bootcamp @ Derby City MMA
Jul 30 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Our popular Fitness Bootcamp designed exclusively for women.
Advanced Brazilian Jiu Jitsu
Advanced Brazilian Jiu Jitsu
Jul 30 @ 7:00 pm – 7:59 pm
Boxing Bag Class
Boxing Bag Class @ Derby City MMA
Jul 30 @ 7:00 pm – 7:59 pm
Boxing Bag Class.  A great workout and a foundation for all boxing skills.
Brazilian Jiu Jitsu No-GI
Brazilian Jiu Jitsu No-GI @ Derby City MMA
Jul 30 @ 7:00 pm – 7:59 pm
Brazilian Jiu Jitsu No-GI.
31
Brazilian Jiu Jitsu
Brazilian Jiu Jitsu @ Derby City MMA
Jul 31 @ 11:00 am – 11:59 am
Brazilian Jiu Jitsu
Boxing
Boxing @ Derby City MMA
Jul 31 @ 12:00 pm – 12:59 pm
Boxing
Boxing
Boxing @ Derby City MMA
Jul 31 @ 5:00 pm – 5:59 pm
Boxing
Kids Brazilian Jiu Jitsu Ages 5-8
Kids Brazilian Jiu Jitsu Ages 5-8 @ Derby City MMA
Jul 31 @ 5:00 pm – 5:59 pm
Kids age 5-8 Brazilian Jiu Jitsu
Boxing Basics
Boxing Basics @ Derby City MMA
Jul 31 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Boxing Fundamentals
Brazilian Jiu Jitsu GI Basics
Brazilian Jiu Jitsu GI Basics @ Derby City MMA
Jul 31 @ 6:00 pm – 6:59 pm
BJJ GI basics class.
Kids Brazilian Jiu Jitsu All Ages
Kids Brazilian Jiu Jitsu All Ages @ Derby City MMA
Jul 31 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Kids age 6-12 Brazilian Jiu Jitsu Class.
Women Only Fitness Bootcamp
Women Only Fitness Bootcamp @ Derby City MMA
Jul 31 @ 6:00 pm – 6:59 pm
Our popular Fitness Bootcamp designed exclusively for women.
Advanced Brazilian Jiu Jitsu
Advanced Brazilian Jiu Jitsu
Jul 31 @ 7:00 pm – 7:59 pm
Boxing Bag Class
Boxing Bag Class @ Derby City MMA
Jul 31 @ 7:00 pm – 7:59 pm
Boxing Bag Class.  A great workout and a foundation for all boxing skills.
Brazilian Jiu Jitsu Tournament Training
Brazilian Jiu Jitsu Tournament T... @ Derby City MMA
Jul 31 @ 7:00 pm – 8:29 pm
Tournament for Brazilian Jiu Jitsu

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: